KVG THE CAPELLA NHA TRANG

Tổng Quan KVG THE CAPELLA NHA TRANG

  • Tên Pháp Lý: Khu đô thị Mỹ Gia Gói 8
  • Tên thương mại: KVG THE CAPELLA NHA TRANG
  • Vị trí: Khu đô thị Mỹ Gia gói 8, đường Cao Bá Quát – Cầu Lùng, phường Vĩnh Thái, Nha Trang
  • Hình thức sở hữu: Đất và Tài Sản gắn liền trên đất
  • Thời hạn sở hữu: sổ Hồng vĩnh viễn
  • Giá bán: 4 tỷ 250 – 5,4 tỷ
  • Diện tích từng lô từ 100m2 đến 300m2
  • Hot line: 0984.088.057
DMCA.com Protection Status
0984.088.057